Außerdem habe ich noch eine kleine Studiensammlung aufgebaut: Nur Ostafrika, nur 300m² , nur 116 Schrankvitrinen , nur 15600 Objekte. Nur in 5 Jahren als Nebenarbeit. Mit Jürgen Troester als Helfer. I also have a small study collection up: Only East Africa, only 300m², only 116 cabinet Display, only 15600 objects. Only in 5 Years as a side jop. With Jürgen Troester as a helper. Ben de yukarı küšük bir šalisma koleksiyona sahip: Sadece 116 kabin Ekran, sadece 15.600 nesneleri Sadece Doğu Afrika, sadece 300m². Ek iş olarak sadece 5 yıl išinde. Jürgen Troester yardımcı olarak.
 zurück    weiter